Trường MN Đông Giang là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MN Đông Giang xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường MN Đông Giang, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

13/13 giáo viên đạt chuẩn đạt 100%

9/13 giáo viển trên chuẩn đạt 69,2 %

Giáo viên dạy trẻ 5 tuổi: 4/4 Giáo viên đạt chuẩn đạt 100%

                                       4/4 Giáo viên trển chuẩn đạt 100%

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% Cô nuôi có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm.

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp